สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประพัฒน์  เมืองขวา
2. เด็กชายภูมินทร์  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายวิทวัส  หอมเนตร
 
1. นางอภิญญา  คำไพเราะ
2. นายพสธร  คำไพเราะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เชยวิทย์
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  บุตรวิชา
3. เด็กชายวิทยา  เทพเรียน
 
1. นายพสธร  คำไพเราะ
2. นางอภิญญา  คำไพเราะ