สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชญาดา  แก้วปัตตะ
2. เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอังคนา  แสนชูปา
 
1. นางธิภาพร  ถูสมบัติ
2. นางสาวพัชราวดี  เทพจิต