สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลั่นตระกูล
2. เด็กชายมนัส  ศรีเตชะ
3. เด็กชายวัชพงษ์  งามสง่า
4. เด็กชายวัชรพล  ศิริปัญญา
5. เด็กชายศุภชัย  โกเลือน
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  เชียงเครือ
 
1. นายดำรงเกียรติ  ไกรจันทร์
2. นายสมาน  หารเทศ
3. นายสนองชัย  ใจซื่อ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายดีดก  วิริยะพันธ์
2. เด็กชายรชต  ภูมิพันธ์
 
1. นายอนุพงศ์  แก้วหาวงศ์
2. นางหนูพูล  ไกรจันทร์