สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา  นุชเนื้อ
 
1. นายพิทยา  สุภพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปามูล
 
1. นายพิทยา  สุภพร