สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายอาฌาไนย  ชาตะ
 
1. นางสาววัฒนา  ทาตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงคำแก้ว  เพชรล้ำ
2. เด็กหญิงมินตรา  พงสุทธิ์
 
1. นางสาววัฒนา  ทาตา
2. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์