สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  นาบำรุง
2. เด็กชายปฐมกริช  กระฉอดนอก
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญตั้ง
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  วงษ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูโชค  จุลวงศ์
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริญญา  กระฉอดนอก
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู