สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดวงใจ  ภูมินา
 
1. นางวีระวรรณ  วิวรรธน์ติวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สิทธิ์เสือ
 
1. นางสาวเตือนใจ  จอดนอก