สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูจงกุล
2. เด็กหญิงปลิตา  เมยมงคล
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชาจันทึก
 
1. นายสมคิด  ป้องจันทร์ลา
2. นางถนอม  สุริพันธ์