สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  นาโสม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ตุมา
 
1. นางสาวผ่องศรี  ไกรขุนทศ
2. นางไพวรรณ  อุทัยชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฉัตรเทพ  ยอดวัน
 
1. นางปัทมาวดี  หาดวรรณ์