สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายสรวิศ  พุทธโฆษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายวรินธร  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายวิศวัฒน์  ไฮงาม
 
1. นางสมปอง  ซื่อตรง