สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทวินันท์  ลอดคูบอน
2. เด็กชายพายุราช  พละเทพ
3. เด็กชายอนันตชัย  ตาลโตนด
 
1. นางสาวกชกร  ขุรีทรัพย์
2. นางสาวธัญยารัตน์  สมอหมอบ