สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณพัช  แอมโคก
 
1. นายวิรัตน์  ภูชาดา
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายมินทะดง  ชมภูน้อย
 
1. นายวิรัตน์  ภูชาดา
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายนครินทร์  วัลลา
2. เด็กชายภูเบศวร์  เอกพัน
 
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  บุญมา
3. เด็กหญิงพรรณพัช  แอมโคก
 
1. นางพรสวรรค์  โยธา
2. นางสาวสุภาวินี  หมั่นน้อย