สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงลัดดา  สาเกตุ
 
1. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลฤดี  นามแปะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แปงนุจา
3. นางสาวสุภัญญา  โนนทองหลาง
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางจิรพร   เจริญ