สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายโสภณ  หอมหวล
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายรตินันท์  เหลือล้น
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิปไตย  ไตยวงศ์
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  ป้องสา
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอังศินันท์  แสนท้าว
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แหล่กาสินธุ์
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์