สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.89 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สิมสิริวัฒน์
2. เด็กชายภูตวัล  ศรีมา
 
1. นางเมฆขลา  คุวาจารย์
2. นายธีระพงศ์  ทีทา