สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนภรณ์  เฉลียวรัมย์
2. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชาลี
 
1. นางสาวสุภาพ  มีกง