สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายวัชระ  สายประสาท
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วนามอม
3. เด็กหญิงเสาวณี  คอกกลาง
 
1. นางประนอม  ศิริพันธ์
2. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มูลย์ราช
2. เด็กหญิงพรนิภา  ละมูลนอก
3. เด็กหญิงอริศรา  บุญลอด
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กองทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาชนะชัย
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีม่วง
 
1. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
2. นางพนิดา  บุษราคำ