สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายพชรพล  ผาจ้ำ
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท  พรมมา
 
1. นายเศกดุสิต  ภาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.46 ทองแดง 11 1. เด็กชายคชพล  สีกล่อม
2. เด็กชายภูตะวัน  พลมาตร
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกนกกร  หาญโงน
2. เด็กหญิงทิพมนทา  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงนิรมล  โยประทุม
 
1. นางสาวขวัญทอง  พิมพ์วงศ์