สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมัทนา  ประมงคะตา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำระบับ
 
1. นายศรชัย  มาตย์ราช