สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  สงครามศรี
2. เด็กหญิงปิยภัสรา  มหาวงษ์นันท์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ระมนตรี
4. เด็กหญิงสุณัชชา  พิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  ฮะสูงเนิน
6. เด็กหญิงเรณู  กลางสวัสดิ์
 
1. นายชินกร  เค้าแคน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัศ  ทองดี
2. เด็กชายนพรัตน์  นาทาม
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บาลี
 
1. นายชินกร  เค้าแคน