สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้ายเมย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์แสง
2. เด็กหญิงรังสิตา  จงเทพ
 
1. นายจตุพล  ทุรันไธสง
2. นายธงไชย  แสงลา