สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายปริญญา  นาตาแสง
 
1. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ขึ้นเสียง
2. เด็กชายนันทชิต  จันทร์เหลา
3. เด็กชายพีรวัฒน์  เอกวงษ์
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนากร  แซงบุญเรือง
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย