สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.81 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนากร  ศิริแวว
2. เด็กชายไชยภัทร  ดงสมบัติ
 
1. นางสาวธนิดา  สันหนัง
2. นางกิตติญา  ฉิมจันทึก
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกฤต  ดีหลี
2. เด็กชายประกาศิต  จันทร์เหลา
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย