สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีหานนท์
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  แปน้อย
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายถิรยุทธ  สามัน
2. เด็กชายนำโชค  ช่างหล่อ
3. เด็กหญิงปริญากร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงวริศรา  ลมพิมพ์
5. เด็กหญิงวันณี  ศรีหานนท์
6. เด็กชายอดิศร  มาพร
 
1. นางสาวณัฏฐา  อินทะมาตย์
2. นายประทิว  บัวองค์
3. นางวิมาน  บัวองค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิ่งอักษร  อินทะมาตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรมาตร
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  สารบัณฑิตกุล