สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพ2 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.12 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐชนนท์  พงษ์คำพันธ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพชรทอง
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปุเรนเต
2. เด็กชายรภีภัทร  สุดดารา
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มีชารี
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  รากจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญา  ประพฤติเป็น
4. เด็กหญิงลลิดา  ล้อมในเมือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายธีรภัทร  รักสมบัติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงอารียาพร  บรรดาศักดิ์
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ