สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายคฑายุทธ  ชัยช่วย
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีอุ่น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  แสงจันทร์
 
1. นายประหยัด  สีอุ่น
2. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ออมสิน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม