สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทัศนะ  แก้วบุดดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมนอก
 
1. นางสาวประวิณีย์  ชินรัตน์
2. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  นามศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำกลาง
 
1. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
2. นายวิญญู  มุขดา