สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  คชนิล
2. เด็กชายปริญญา  พระศรี
 
1. นายปฏิวัติ  ภูศรี
2. นางวชิราพรรณ  ภูศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 16 1. เด็กชายพัทธพล  แสงอินทร์
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี