สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิศาชล  เหง่าแก้ว
 
1. นายพรชัย  พิกุล
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำสี
 
1. นางนภาพล  แพงคำแหง