สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชูเมือง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขนันไทย
3. เด็กหญิงธนัชชา  ชาญตะกั่ว
4. เด็กหญิงนัฐมล  พรมวรรณ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางอภิญญดา  ภัทรบัวพุฒ
2. นางเพ็ญลักษณ์  พิมพ์โคตร