สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ล้นทม
 
1. นางสาวเกศฎาพร  สุดชา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำพันธ์
 
1. นางนวลจันทร์  ทะยานสิงห์