สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  อินธิแสน
 
1. นางสุทธมาศ  รักสมบัติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอนุชิต  อู่เถื่อน
2. เด็กชายอลงกรณ์  กงนอก
 
1. นางนฤมล  แท่นงาม