สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธันวุฒิ  นาซอน
2. เด็กชายภราดร  คำราช
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ถิ่นอุบล
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดา  เบ้าลา
 
1. นายเกณฑ์  แคนติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภัสรา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุริวงศ์
 
1. นายวทัญญู  นาซอน
2. นางฐิติมา  สีดำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายญานพัฒน์  ปัสสาวะโท
2. เด็กชายนครินทร์  สาแก้ว
3. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เติ้ง
 
1. นางฐิติมา  สีดำ
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์
3. เด็กหญิงรุสจิรา  นาชอน
 
1. นางนิตยา  ปวงประชัง
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา