สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวริศ  ฉันสิมา
 
1. นางสาวทิพย์ศมณฑ์  ช่าวนาฮี
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรพงษ์  มหาเสนา
2. เด็กชายสหพัฒน์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาววนิดา  หล้าลุน