สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทรนภา  สุดใจ
 
1. นางพัชรีย์  ภิรมญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.86 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกรานต์  สีผาง
2. เด็กชายวศิลป์  โพธิ์หวี
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที