สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยอามาตย์
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ภิรมย์ญานานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอภิชญา  ก้อนสีลา
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ภิรมญาณานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมินทดา  สืบทิพย์
2. เด็กชายหิรัณย์  สิมแสง
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที