สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาชิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์น้อย
3. เด็กหญิงอุาณียาภรณ์  สุดโต
 
1. นางสาวธัญธิณี  เถาหมอ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วพล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ศรีสาร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล   โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงกิตติยาลักษณ์  นาชิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หวานจิตร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์