สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำไพพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมมาซุย
 
1. นางสาวพิมพ์พา  รูปสูง