สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำไพพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  โคมเปือย
 
1. นางสาวพิมพ์พา  รูปสูง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมมาซุย
 
1. นางสาวพิมพ์พา  รูปสูง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  เสนแสง
 
1. นางอำไพ  ฉันสิมา