สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สายโสภา
2. เด็กหญิงมุกดา  ด่านจง
3. เด็กชายเกื้อกูล  เรืองเหล็ก
 
1. นายวิวัฒน์  คำมูล
2. นางสาวสิริมาดา  คุวาจารย์
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติกุล  สระศรี
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  โนนลือชา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชิณสิทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  คำมูล
2. นางสาวสิริมาดา  คุวาจารย์