สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณทิพย์  แดนลาดแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ขอมอบกลาง
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นางสาวเนืองนิตย์  ชาวนาฮี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  พหลรัตน์
 
1. นายสมยศ  บุตรเพ็ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงทัศพร  รามเกียรติ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เทนอิสระ