สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิตติญา  ขาวพา
2. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ภูพาน
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นายสมยศ  บุตรเพ็ง