สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชลรชิต  อุทัยนิตย์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาบุญเรือง
3. เด็กหญิงทิพยืเกสร  จ่าทา
 
1. นายนุสินธุ์  มาตทะวงษ์์
2. นายสมชาย  ตาเกิด