สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  ผันผาย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงวัชชิราพร  เกตุพิบูลย์
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธะคุณาสิน
2. นางบัวลอย  กรวดนอก