สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนทองวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐกฤต  บุรกรณ์
2. เด็กชายดนุโรจน์  มูลหล้า
 
1. นายนิโรจน์  อนุอัน