สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนรังหนองบอน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กชายจิรนรินทร์  ดวงเหมือน
2. เด็กชายจุฬารัตน์  อินอ่อน
3. เด็กหญิงนัสทริกา  อรัญวัชน์
 
1. นางอิงอร  นามมนตรี
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ปอศรี
 
1. นางอิงอร  นามมนตรี