สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายดนิรุจน์  ทุมโจ้
2. เด็กชายสิทธิพล  ชำนาญกุล
 
1. นายบรรชัย  นิยมพล
2. นายปัญญา  ยิ่งชัยภูมิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  ศรีเมือง
2. เด็กชายสุภชัย  ทุนสี
 
1. นายบรรชัย  นิยมพล
2. นายปัญญา  ยิ่งชัยภูมิ