สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายกษม  งามตา
2. เด็กชายทินภัทร  ชนไฮ
3. เด็กชายธนภูมิ  สุตะนนท์
4. เด็กชายวิทยา  แดงพรม
5. เด็กชายสรยุทธ  ไกยะโส
6. เด็กชายสุรณาวุธ  แสงจันทร์
 
1. นายสุนทร  แนวเงินดี
2. นายบัญชา  สุตะนนท์
3. นายประณตศักดิ์  แสบงบาล
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  อำนวย
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ธนะจักร
 
1. นายวิศน์กานต์  บุตรวิชา
2. นายวิศิษฏ์  บุตรวิชา