สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุวิภา  พูนศรี
 
1. นางอรุณ  ลำดวน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัชชานนท์  ผลเกิด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  ผลเกิด
2. เด็กชายธนชาติ  ไชยคำ
3. เด็กหญิงพิตรานรี  ยิ่งดี
4. เด็กหญิงรุจิภาร์  ชูศรีพัฒน์
5. เด็กหญิงศิริประภา  พงศ์รัตนวารี
6. เด็กหญิงอลิชา  หารศรี
 
1. นางศุภาภรณ์  ภิรมกิจ
2. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
3. นางสาววิภาวี  บัวนาค