สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.06 ทองแดง 12 1. เด็กชายจันทกร  แสนคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ประศรี
 
1. นายปรีดา  บุเกตุ
2. นางศุภาภรณ์  ภิรมกิจ